Kysymyksiä ja vastauksia

4. Miten eri EU-maissa toteutetaan uusiutuvan energian lisääminen liikenteessä ja missä E10-bensiiniä on käytetty tähän mennessä?

E10-bensiinin yleistymiseen eri EU-maissa vaikuttavat mm. erot maiden autokannoissa ja biokomponenttien verotuskäytännöissä. Kunkin maan tilanteesta riippuu, millä ratkaisuilla ja aikatauluilla maa toteuttaa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet uusiutuvan energian lisäämisestä liikenteessä. Suomessa E10-bensiini voitiin ottaa käyttöön ensimmäisten joukossa, koska meillä mm. saatiin ajoissa aikaan asian vaatimat kansalliset säädökset ja E10-bensiinin laatustandardi sekä energiaverouudistus, joka antaa veroetua kestävyyskriteerit täyttäville biokomponenteille.

EU-maista E10-bensiini on käytössä Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Maiden erilaisista tilanteista ja ratkaisuista voidaan ottaa esille vaikkapa Ruotsi, jossa tilanne on aivan toinen kuin Suomessa. Ruotsissa on jo aikaisemmin panostettu etanolipolttoaineeseen (E85), jota sikäläinen autokanta pystyy käyttämään laajemmin kuin Suomen autokanta.

Maailman suurimmat etanolintuottajat ovat Yhdysvallat ja Brasilia, joiden osuus maailman etanolintuotannosta lähentelee 90:tä prosenttia. Yhdysvalloissa E10-bensiini on käytössä laajasti, ja siellä valmistaudutaan E15-bensiinin laajempaan käyttöönottoon. Brasiliassa etanolin sekoittaminen bensiiniin alkoi yli 30 vuotta sitten ja nykyisin bensiinin etanolipitoisuus on 20-25 tilavuusprosenttia alueesta riippuen. Kolumbiassa E10-bensiini on ollut pakollinen vuodesta 2001 lähtien ja tavoitteena on nostaa etanolipitoisuutta vähitellen 25 tilavuusprosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Aasiassa E10-bensiini on käytössä Thaimaassa, ja sitä käytetään myös laajasti Australiassa.

Suomessa on 1990-luvulta alkaen käytetty bensiineissä erilaisia happikomponentteja, joten happipitoisuus bensiineissä ei ole uusi asia. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alussa. Siitä lähtien bensiinissä on ollut etanolia 0-5 tilavuusprosenttia, joten muutos enintään 10 tilavuusprosentin etanolipitoisuuteen ei ollut kovin suuri.

Yli 5 tilavuusprosentin etanolipitoisuudet bensiinissä kuitenkin rajoittavat sen soveltuvuutta moottoreihin. Kaiken kaikkiaan suurempi muutos oli siirtyminen aikoinaan lyijyttömään bensiiniin.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä