Frågor och svar

4. På vilket sätt kommer den ökade användningen av förnybar energi i trafiken att genomföras i de olika EU-länderna och i vilka länder har E10-bensinen använts hittills?

Bland annat olikheter i ländernas bilpark och olika sätt att beskatta biokomponenter inverkar på användningen av E10-bensin i EU-länderna. Situationen i varje enskilt land avgör vilka lösningar och vilken tidtabell landet tar till för att uppnå målen för förnybar energi i trafiken fram till år 2020. Finland var bland de första att ta i bruk E10-bensinen, eftersom vi bl.a. i tid införde de erforderliga nationella bestämmelserna och kvalitetsstandarden för E10-bensinen samt genomförde en energiskattereform med skatteförmåner för biokomponenter som uppfyller hållbarhetskriterierna. 

Bland EU-länderna E10-bensinen är i bruk i Frankrike, Tyskland och Finland. Ett exempel på ländernas olika situationer och lösningar är Sverige, där utgångspunkten är en helt annan än i Finland. Redan tidigare satsade Sverige på etanolbränsle (E85) som den svenska bilparken kan använda i större utsträckning än den finländska bilparken.

Världens största etanolproducenter är Förenta Staterna och Brasilien. Deras andel av den totala etanolproduktionen i världen närmar sig 90 procent. I Förenta Staterna används E10-bensinen rätt omfattande redan nu, och där förbereder man sig för att ytterligare öka användningen av E15-bensin. I Brasilien började man blanda etanol i bensinen för mer än 30 år sedan, och idag utgör bensinens etanolhalt 20-25 volymprocent beroende på region. I Kolumbien  har E10-bensinen varit obligatorisk sedan år 2001 och målet är att gradvis höja etanolhalten till 25 volymprocent fram till år 2020. Bland de asiatiska länderna används E10-bensin i Thailand, och bensinkvaliteten används också i stor omfattning i Australien.

Sedan början av 1990-talet har man i Finland använt olika typer av syrekomponenter i bensin. Syrehalten i bensin är således inget nytt. Lagen om främjande av biobränslen i trafiken trädde i kraft i början av år 2008. Efter det volymprocenten etanol i bensin varit 0-5. Förändringen till en etanolhalt på max. 10 volymprocent var inte särskilt stor. Etanolhalter på mer än fem volymprocent begränsar emellertid användningen i olika motorer.  Totalt sett var det en mycket större förändring att övergå till blyfri bensin då det begav sig.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä